Apothekersassistent cluster Almere Stad Midden

Apotheek Cluster Stad

24 - 36 uur / wk

Apothekersassistent Opmaat

Apotheek Opmaat

24 - 36 uur / wk

Apothekersassistent De Boog

Apotheek De Boog

24 - 36 uur / wk

Eerst verantwoordelijke verzorgende De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Verzorgende IG Somatiek Polderburen

Woonzorgcentrum Polderburen

24 - 28 uur / wk

Verzorgende IG Archipel (PG)

Woonzorgcentrum Archipel

28 uur / wk

Verpleegkundige avond- en nachtdiensten

Woonzorgcentrum Polderburen

24 - 36 uur / wk

Huisarts Parkwijk

Gezondheidscentrum Parkwijk

24 - 36 uur / wk

Huisarts De Notekraker

Gezondheidscentrum De Notekraker

24 - 36 uur / wk

Huisarts De Binder

Gezondheidscentrum De Binder

24 - 36 uur / wk

doktersassistent gezondheidscentrum Vizier

Gezondheidscentrum Vizier

24.5 - 33 uur / wk

Huisarts gezondheidscentrum Archipel

Gezondheidscentrum Archipel

24 - 36 uur / wk

Doktersassistent gezondheidscentrum Prisma

Gezondheidscentrum Prisma

24 - 32 uur / wk

Zorgcoördinator Spoedzorg

HuisArtsenPost (HAP) Flevoziekenhuis

4 - 8 uur / wk

Physician Assistant of Verpleegkundig specialist Huisartsenpost

HuisArtsenPost (HAP) Flevoziekenhuis

Huisarts gezondheidscentrum Oost

Gezondheidscentrum Oost

24 - 36 uur / wk

Huisarts De Haak

Gezondheidscentrum De Haak

24 - 36 uur / wk

Huisarts De Compagnie

Gezondheidscentrum De Compagnie

24 - 36 uur / wk

Huisarts Prisma

Gezondheidscentrum Prisma

24 - 36 uur / wk

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Poortzicht

Woonzorgcentrum Poortzicht

24 - 32 uur / wk

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Flora

Woonzorgcentrum Flora

Verpleegkundige wijkpost De Notekraker

Wijkverpleging Stad West en Midden

20 - 24 uur / wk

Wijkverpleegkundige De Notekraker

Wijkverpleging Stad West en Midden

32 - 36 uur / wk

Jeugdarts (KNMG of basisarts/ ANIOS) JGZ

Jeugdgezondheidszorg

24 - 36 uur / wk

Doktersassistent gezondheidscentrum Waterwijk

Gezondheidscentrum Waterwijk

24 uur / wk

Doktersassistent gezondheidscentrum De Spil

Gezondheidscentrum De Spil

24 - 36 uur / wk

Doktersassistent gezondheidscentrum Oost

Gezondheidscentrum Oost

16 - 32 uur / wk

Doktersassistent De Binder

Gezondheidscentrum De Binder

24 - 36 uur / wk

Doktersassistent De Notekraker

Gezondheidscentrum De Notekraker

32 - 38 uur / wk

Woonondersteuner Flora

Woonzorgcentrum Flora

15 - 20 uur / wk

Verzorgende IG Zephyr

Woonzorgcentrum Zephyr

24 uur / wk

Kwaliteitsadviseur Huisartsenzorg

Hoofdkantoor

20 - 28 uur / wk

Projectmanager Intramurale Ouderenzorg

Hoofdkantoor

24 - 32 uur / wk

Praktijkondersteuner Somatiek De Haak

Gezondheidscentrum De Haak

16 - 24 uur / wk

Medewerker restaurant WZC De Overloop

Woonzorgcentrum De Overloop

20 uur / wk

POH GGZ De Compagnie en De Binder

Gezondheidscentrum De Compagnie

24 uur / wk

Huisarts/Medisch Manager Prisma

Gezondheidscentrum Prisma

Verpleegkundige somatiek Archipel

Woonzorgcentrum Archipel

28 - 32 uur / wk

Triagist Huisartsenpost Almere

HuisArtsenPost (HAP) Flevoziekenhuis

8 - 12 uur / wk

(Tijdelijk) Kinderfysiotherapeut

Fysiotherapie

10 - 10 uur / wk

Beherend Apotheker De Spil

Apotheek De Spil

32 - 38 uur / wk

Apothekersassistent cluster Almere Buiten

Apotheek Cluster Buiten

24 - 36 uur / wk

Helpende Revalidatiezorg Flevoburen

Revalidatiezorg Flevoburen

24 uur / wk

Verzorgende IG Flevoburen (avond en nachtdiensten)

Revalidatiezorg Flevoburen

24 - 32 uur / wk

verpleegkundige Poortzicht

Woonzorgcentrum Poortzicht

24 - 28 uur / wk

Verzorgende IG Poortzicht

Woonzorgcentrum Poortzicht

24 - 28 uur / wk

Verzorgende IG avonddiensten wijkverpleging Waterwijk

Wijkverpleging Stad Oost

20 - 24 uur / wk

Verzorgende IG avonddiensten wijkverpleging Castrovalva

Wijkverpleging Stad Oost

20 - 24 uur / wk

Verpleegkundige wijkverpleging Bouwmeester Almere Buiten

Wijkverpleging Buiten

16 - 28 uur / wk

Verpleegkundige wijkverpleging Prisma Almere Buiten

Wijkverpleging Buiten

16 - 28 uur / wk

Planner/ Administratief medewerker Woonzorgcentra

Flexbureau

24 - 24 uur / wk

huisarts gezondheidscentrum De Bouwmeester

Gezondheidscentrum De Bouwmeester

24 - 32 uur / wk

Medewerker restaurant De Toonladder

Woonzorgcentrum De Toonladder

16 uur / wk

Doktersassistent Archipel

Gezondheidscentrum Archipel

25 - 36 uur / wk

Verpleegkundige flora

Woonzorgcentrum Flora

16 - 32 uur / wk

Verzorgende IG Flora

Woonzorgcentrum Flora

Helpende plus Flexpool Wijkverpleging

Flexbureau

8 - 24 uur / wk

verpleegkundige De Overloop

Woonzorgcentrum De Overloop

16 - 32 uur / wk

Helpende (plus) De Overloop

Woonzorgcentrum De Overloop

16 - 32 uur / wk

Verzorgende IG of verpleegkundige flexpool Wijkverpleging

Wijkverpleging Algemeen

8 - 24 uur / wk

Flexpool medewerker Wijkverpleging

Flexbureau

8 - 24 uur / wk

Basisarts of ANIOS ouderenzorg

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 36 uur / wk

Verzorgende IG bij Zorggroep Almere

Diverse woonzorgcentra

24 - 32 uur / wk

Woonondersteuner (Plus) De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Sportfysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Claudicatio Intermittens fysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Oncologie fysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Oedeemtherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Bekkenfysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Longfysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Manueel Therapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Algemeen fysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

Geriatrie Fysiotherapeut

Fysiotherapie

18 - 38 uur / wk

HBO Wijkverpleegkundige de Spil

Wijkverpleging Stad West en Midden

24 - 36 uur / wk

Physician assistant gezondheidscentrum Prisma

Gezondheidscentrum Prisma

24 - 32 uur / wk

Physician assistant

Almere

24 - 36 uur / wk

Doktersassistent De Haak

Gezondheidscentrum De Haak

16 - 32 uur / wk

Huisarts gezondheidscentrum Het Noorderdok

Gezondheidscentrum het Noorderdok

24 - 36 uur / wk

Huisarts gezondheidscentrum De Spil

Gezondheidscentrum De Spil

24 - 36 uur / wk

Huisarts gezondheidscentrum Vizier

Gezondheidscentrum Vizier

24 - 32 uur / wk

Huisarts Castrovalva

Gezondheidscentrum Castrovalva

24 - 36 uur / wk

Verzorgende IG De Toonladder

Woonzorgcentrum De Toonladder

24 - 24 uur / wk

Verpleegkundige Polderburen

Woonzorgcentrum Polderburen

24 - 36 uur / wk

Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) of verpleegkundige met EVV taken

Woonzorgcentrum Polderburen

28 - 36 uur / wk

Verzorgende IG De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Sportarts

Fysiotherapie

4 uur / wk

Helpende Plus De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Specialist Ouderengeneeskunde Intramuraal 24-32 uur

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 32 uur / wk

Specialist Ouderengeneeskunde eerste lijn - 24 uur

Geriatrisch Expertisecentrum

24 uur / wk

Verzorgende IG Somatiek De Toonladder

Woonzorgcentrum De Toonladder

24 uur / wk

MBO verpleegkundige team Boog

Wijkverpleging Stad Midden

20 - 24 uur / wk

Verzorgende IG in de wijkverpleging De Boog

Wijkverpleging Stad Midden

20 - 24 uur / wk

Verzorgende IG (PG) Castrovalva

Woonzorgcentrum Castrovalva

24 - 24 uur / wk

Verzorgende IG de Overloop

Woonzorgcentrum De Overloop

24 - 32 uur / wk

HBO Verpleegkundige De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Verpleegkundige De Kiekendief

Woonzorgcentrum De Kiekendief

24 - 32 uur / wk

Physician Assistant

Gezondheidscentrum Prisma

24 - 32 uur / wk

Verpleegkundige nachtdiensten Flora

Woonzorgcentrum Flora

27 uur / wk

CloudDokter

CloudDokter

24 - 38 uur / wk

VIG parkwijk en filmwijk

Wijkverpleging Stad Oost

20 - 28 uur / wk

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Woonzorgcentrum De Overloop

28 - 32 uur / wk

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) in onze woonzorgcentra

Diverse woonzorgcentra

24 - 32 uur / wk

Verzorgende IG in de wijkverpleging De Spil

Wijkverpleging Stad West en Midden

16 - 28 uur / wk

Verzorgende IG in de wijkverpleging Archipel

Wijkverpleging Stad West en Midden

16 - 28 uur / wk

Helpende Plus in de wijkverpleging Haak Team 2

Wijkverpleging Haven

16 - 24 uur / wk

Verzorgende IG in de wijkverpleging Haak Team 1

Wijkverpleging Haven

16 - 28 uur / wk

Flexmedewerker verzorgende IG of verpleegkundige (student)

Flexbureau

3 - 28 uur / wk

Helpende flexbureau

Flexbureau

3 - 28 uur / wk

Zorgstudenten flexbureau

Flexbureau

3 - 28 uur / wk