“Hoe wij ons werk hier typeren? Veelzijdig, innovatief en dynamisch. En dan vergeten we vast nog wel een paar begrippen.” Aan het woord zijn Diane Angenent en Heddy Arjumand, specialisten ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere.

Diane en Heddy zijn trots op hun vak en blij met hun werkomgeving. “Wij hebben een breed scala aan werkzaamheden. Met veel uitdagingen”, vertelt Heddy. “Onze patiënten wonen intramuraal in één onze acht woonzorgcentra en hebben psychogeriatische, somatische of revalidatiezorg nodig. Maar in toenemende mate verschuiven onze werkzaamheden naar extramuraal, bij de mensen thuis. Daar hebben we een belangrijke rol bij multicomplexe diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen. Het streven is ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Als ze uiteindelijk toch moeten verhuizen naar een woonzorgcentrum, helpen wij hen daar ook.”

Samenwerking

Om ook in de wijken het werk goed te kunnen doen, is een goede samenwerking met de huisartsen noodzakelijk. “We nemen deel aan het multidisciplinair overleg in het gezondheidscentrum, waaraan onder andere ook de huisartsen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers, en persoonlijk begeleiders dementie deelnemen. Ook hebben we individueel telefonisch overleg met de huisartsen of doen een consult aan huis. Wat dat betreft is het erg fijn dat het gros van de huisartsen onze collega’s van Zorggroep Almere zijn”, vindt Diane.” Dat maakt het contact toch net even wat laagdrempeliger. Samenwerking is makkelijker, je kunt wat sneller schakelen. We hebben ook elke twee weken overleg met de kaderhuisartsen ouderen van Zorggroep Almere.”

Diane en Heddy - SOG
(Specialist ouderengeneeskunde)

Ouderenpoli

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van samenwerking in de wijk is de Ouderenpoli waar Diane vanaf maart 2018 mee gaat starten in Almere Haven. De Ouderenpoli is er voor de oudere die zelfstandig thuis woont en gespecialiseerde behandeling nodig heeft. Bijvoorbeeld als er geheugenproblemen zijn, of omdat het lichamelijk minder gaat. “Huisartsen kunnen hun oudere cliënten met multicomplexe aandoeningen doorverwijzen naar dit spreekuur. Samen met de huisarts zoeken we naar de juiste behandeling.”

Innoveren en pionieren

De geriatrische tak van Zorggroep Almere zit dus niet stil. De Ouderenpoli is zomaar een van de voorbeelden van de ontwikkelingen. De diverse onderdelen die deel uitmaken van het Geriatrisch Expertisecentrum zijn continu op zoek naar verbetering van de zorg. “Pionieren en innoveren zitten Zorggroep Almere in het bloed”, aldus Heddy. “Ooit waren we de eersten die startten met zorg zonder fixeren. Een meer recente innovatie zijn de sociotherapeutische leefmilieus in woonzorgcentrum Polderburen. Bewoners met dementie wonen, op basis van hun individuele behoeften, wensen en mogelijkheden, samen op een woning. Met de inrichting van deze woningen is rekening gehouden met bepaalde typen bewoners. In Polderburen is ook één woning gericht op mensen met een andere culture achtergrond, zodat zij zich meer thuis voelen. “Wij kunnen innoveren omdat we daar de ruimte voor krijgen. Door onze contacten doen we veel kennis, inspiratie en nieuwe inzichten op die wij weer vertalen naar ons eigen werk. Zo werken we samen met andere partijen in het Netwerk Parkinson en netwerken op het gebied van palliatieve zorg en dementie”, vertelt Diane. “We participeren in onderzoek en in onderwijs. In ons team hebben we aio’s ouderengeneeskunde, aios huisartsgeneeskunde, basisartsen en co-assistenten.”

Uitstekende voorwaarden

Diane en Heddy nodigen gemotiveerde, betrokken en innovatieve specialisten ouderengeneeskunde graag uit om eens te komen praten over een baan bij Zorggroep Almere. “Er zijn volop uitdagingen. Je krijgt de ruimte om je te ontplooien. We hebben een fijn team collega’s en de arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld”, vertelt Diane. Onze salarissen zijn marktconform. We worden betaald volgens schaal 75 van de CAO-VVT. Nog een voordeel is dat we voor de bereikbaarheidsdiensten samenwerken met Vivium en de nachtdiensten overgenomen gaan worden door ANW Nederland. Je hoeft hier dus niet ’s nachts te verblijven of te verhuizen naar Almere. Hoewel dat laatste absoluut geen straf is. Almere is een mooie, groene en fascinerende stad, waar het uitstekend wonen en werken is.”