Leren en ontwikkelen verdienen een centrale plaats in het werk.

Leren is niet alleen nodig om de veranderingen in en om je heen het hoofd te bieden. Het is ook het begin van vernieuwing en ontplooiing in de richting die je zelf kiest. Om het leren bij ons te stimuleren en in goede banen te leiden hebben we de Academie van Zorggroep Almere opgezet.

Duurzaam leren

Leren houdt nooit meer op. De tijd dat we ‘volleerd’ of ‘uitgeleerd’ waren in het werk is lang voorbij. Steeds vaker is ook het ‘bijleren’ of ‘bijblijven’ in het werk niet meer voldoende. Er is dan meer nodig dan deskundigheidstrainingen, zoals een beroepsopleiding of een loopbaanstap.

Daarom vragen we je de bereidheid te hebben om altijd te willen leren. Om na te denken over je loopbaan en het vervolg daarvan. Een lerende houding is een voorwaarde voor het werk.

Leren en verbeteren

Leren en verbeteren gaan hand in hand. De kwaliteit van je werk en de kwaliteit van je leren hebben een verbinding met elkaar. Met de Academie willen we die verbinding zo goed mogelijk ondersteunen. Dat betekent dat wij de mogelijkheid om te leren dichtbij je brengen. Met een eigen leeromgeving, waarin je de mogelijkheden en de resultaten kunt zien. Met het aanbieden van reflectiemiddelen, evaluaties en audits om het leren te stimuleren.

Hybride leren

Voor een optimaal resultaat moeten leren op school en leren in de praktijk goed op elkaar zijn afgestemd. Beide kanten moeten een extra bijdrage leveren. Het onderwijs, door op locatie les te geven en het praktijkleren te ondersteunen. En het werk, door een sterk begeleidingsnetwerk dat aan het onderwijs op school kan bijdragen. Dat hybride leren zorgt voor een goed leerklimaat. De leerling krijgt dan van twee werelden het beste.

academy

Samen leren

Het is belangrijk om samen te leren. Dat kan in een groep van ‘gelijken’ (functie, leeftijd, achtergrond, of geslacht). Dat geeft al betere resultaten dan leren in je eentje. Diversiteit stimuleert echter het leren op meerdere niveaus. Dus geeft het samen leren met je patiënten of bewoners, met leidinggevenden, met vrijwilligers, of zelfs omwonenden een extra stimulans aan leren. De Academie bevordert dat samen leren.

Leren met moderne middelen

Het is onmogelijk geworden om te werken zonder moderne middelen als computer, internet en smartphone. Evenzo is het onmogelijk om te leren zonder gebruik te maken van die technologie. Digitaal leren maakt het mogelijk om overal, ook thuis, en altijd, ook ’s nachts, te beschikken over noodzakelijke informatie en trainingen. De Academie maakt dat mogelijk, en ondersteunt bij het hanteren van die hulpmiddelen.