Kwaliteit van zorg hangt voor een groot deel af van het gedrag en de houding van onze medewerkers. Daarover hebben we gemeenschappelijke afspraken gemaakt, verwoord in onze Gedragscode.