Bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Almere kunnen bij ons terecht voor diverse behandelingen. Daarnaast bieden we in samenwerking met de huisarts en/of specialist onderzoek, behandeling en begeleiding aan cliënten die thuis wonen. Wij ontvangen cliënten graag op één van de locaties van Zorggroep Almere. Als het in het belang van de behandeling is, komen we bij de cliënt thuis.

Optimale behandeling door nauwe samenwerking.

Ouderen en chronisch zieken hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Bij het Geriatrisch Expertisecentrum krijgen zij daarom behandeling en begeleiding van diverse behandelaars met ieder hun eigen aandachtsveld. De behandelaars werken nauw met elkaar samen, zodat de behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier kunnen wij onze cliënten optimaal behandelen en begeleiden. Wij gaan uit van wat de cliënt wil bereiken. Daarbij hebben wij aandacht voor zorg, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen. Voor cliënten én partners en andere mantelzorgers.

Spreekt jou dit aan? Bekijk onze vacatures en reageer!

Expertisecentrum

(GZ-) Psycholoog

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 36 uur / wk

Fysiotherapeut/Oefentherapeut

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 36 uur / wk

Ergotherapeut

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 36 uur / wk

Specialist Ouderengeneeskunde eerste lijn

Geriatrisch Expertisecentrum

24 uur / wk

Specialist Ouderengeneeskunde Intramuraal

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 32 uur / wk

Verpleegkundig specialist

Geriatrisch Expertisecentrum

24 - 36 uur / wk