Ben jij op zoek naar vacatures in de technische thuiszorg?

Het TTV team verpleegt cliënten in heel Almere. De werkzaamheden bestaan uit de specialistische zorg. Voorbeelden van medisch-technische handelingen zijn:

  • Het toedienen van mediactie met behulp van een infuuspomp
  • Complexe wondzorg
  • Pijnbestrijding
  • Zorg in de laatste levensfase

Het TTV team heeft nauw contact met het Flevoziekenhuis, vanwaar de meeste aanmeldingen voor zorg komen. Cliënten kunnen eerder uit het ziekenhuis naar huis omdat de behandeling thuis voortgezet kan worden.

Ook met de huisartsen en reguliere wijkverpleging in Almere is er een goede samenwerking. De verpleegkundigen coördineren de zorg, maken afspraken met de huisarts, specialist, apotheek en leveranciers van hulpmiddelen, daarnaast adviseren zij over aan te vragen apparatuur en/of hulpmiddelen en ondersteunen zij de cliënt en de mantelzorger bij de behandeling.

Wat wij verwachten van een nieuwe collega!

Je hebt de opleiding Verpleegkundige op MBO of HBO niveau afgerond. Je werkt binnen een zelforganiserend team, waarbij er verwacht wordt dat iedereen zijn of haar taken af heeft. Om kwalitatief goede zorg te leveren werk je samen met andere teams en ook andere gezondheidszorgprofessionals. Daarvoor is goede communicatie belangrijk en zijn goede samenwerkingsvaardigheden niet weg te denken.

Het leveren van de zorg kan soms leiden tot drukke en minder leuke werk momenten, daarom is het belangrijk om stress bestendig te zijn. Ook vraagt dit flexibiliteit om te zoeken naar oplossingen en keuzes te maken over welke zaken op dat moment prioriteit hebben.

Het tonen van initiatief wordt erg gewaardeerd, waarbij er volop mogelijkheden zijn om ideeën uit te proberen om zo samen toe te werken naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor deze locatie of vakgebied bij Zorggroep Almere.