Ben jij op zoek naar vacatures in Woonzorgcentrum Polderburen?

Polderburen is een dynamisch verpleeghuis met 82 bewoners, centraal gelegen in de Parkwijk. Binnen Polderburen wonen mensen met dementie, NAH, mensen met een andere culturele achtergrond en crisisopnames. Dit maakt werken in Polderburen uitdagend, geen dag is hetzelfde. Als je in Polderburen wilt werken moet je stevig in je schoenen staan en van een uitdaging houden. Onze zorgteams zijn geschoold in de omgang met onbegrepen gedrag, en de formatie is aangepast op de doelgroep.

Polderburen is als eerste verpleeghuis gaan werken met sociotherapeutische leefmilieus op somatiek en PG. Dat betekent dat bewoners niet geplaatst worden op ziektebeeld maar op specifieke behoeften. De verschillende leefmilieus zijn: koesterend, structurerend, uitnodigend en bekrachtigend.

Naast de sociotherapeutische leefmilieus zijn er ook twee kleurrijke leefmilieus.  Polderburen biedt als enige verpleeghuis van Zorggroep Almere bewoners met een andere culturele achtergrond een woonomgeving waar rekening wordt gehouden met de cultuur.

Een afdeling gericht op bewoners met een Islamitische achtergrond en een afdeling gericht op bewoners met een Afro-Caribische achtergrond.

Ook is Polderburen het huis waar cliënten in een crisissituatie opgenomen kunnen worden. Binnen ons verpleeghuis wordt dan gezocht naar de beste plaats voor de cliënt. Is dat terug naar huis of misschien een opname in een van onze woonzorgcentra? Cliënten verblijven kortdurend op de crisisafdeling.

Voor het welzijn van onze bewoners is de groep activiteitenbegeleiders en dagbestedingscoaches zeer actief in huis. De zorgteams en het welzijnsteam zorgen samen met de verschillende disciplines zoals artsen, ergotherapie, fysiotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk en de geestelijk verzorger, voor een multidisciplinaire behandeling van de bewoners van Polderburen.

Wat wij verwachten van een nieuwe collega!

Je houdt van een uitdaging,  denkt in oplossingen, kan met onbegrepen gedrag omgaan en/of bent bereid je hier verder in te ontwikkelen. Ook als de werkdruk toeneemt blijf je het overzicht behouden en je vraagt op tijd hulp aan collega’s wanneer dat nodig is. Je kan goed multidisciplinair samenwerken en staat open voor feedback krijgen maar zeker ook geven op een opbouwende wijze.

De teams werken grotendeels zelfstandig en worden gecoördineerd door een HBO/kwaliteits- verpleegkundige. We hechten veel waarde aan samenwerking, goede communicatie en jouw eigen inbreng en initiatief.

Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) of verpleegkundige met EVV taken

Woonzorgcentrum Polderburen

28 - 36 uur / wk

Verzorgende IG Polderburen

Woonzorgcentrum Polderburen

24 - 24 uur / wk

Verpleegkundige Polderburen

Woonzorgcentrum Polderburen

24 - 36 uur / wk