Zorggroep Almere wil de best mogelijke zorg verlenen, of het nu gaat om eerstelijns gezondheidszorg, thuiszorg of intramurale zorg. De beste zorg betekent medische, verpleegkundige en lichamelijke zorg op het hoogste niveau. Maar ook hartelijkheid en respect in de omgang, een prettige omgeving, keuzevrijheid en beslisrecht. Kortom: zorg met menselijke maat.

Daarom baseert Zorggroep Almere haar zorg- en hulpverlening op de filosofie van Planetree. Dit betekent dat naast de medische, verpleegkundige en lichamelijke verzorging het welzijn en welbevinden van de cliënt centraal staan. Planetree is een leidraad voor onze zorg- en dienstverlening in een respectvolle en gastvrije omgeving.

Zo prettig mogelijk wonen en leven

Mensgerichte zorg zit in de wortels van Zorggroep Almere. Maar we willen ons iedere dag verbeteren. Dat onderstrepen we met Planetree. De mens staat in al ons handelen centraal. Dat betekent dat onze hulpverleners goed luisteren naar de cliënt en dat wij ons zorgaanbod zo goed mogelijk afstemmen op zijn of haar wensen. Zodat de cliënt zich thuis kan voelen in onze diverse locaties.

Planetree in de werkomgeving

Planetree houdt niet alleen de bejegening van cliënten in, het is ook van toepassing op onze medewerkers en hoe wij onderling als collega’s met elkaar omgaan. Wij hechten belang aan een werkomgeving waarin collega’s respectvol en hartelijk met elkaar omgaan. Werken in een omgeving die geïnspireerd is door Planetree geeft zingeving en enthousiasmeert onze medewerkers telkens opnieuw.

De oorsprong van Planetree

Planetree is een Amerikaans zorgconcept. Planetree is vernoemd naar de plataan waaronder Hippocrates, grondlegger van de moderne geneeskunst, zijn studenten vele eeuwen geleden lesgaf. De Amerikaanse ex-patiënte Angelica Thierriot startte Planetree 30 jaar geleden naar aanleiding van een slechte ervaring in een ziekenhuis.

Ongeveer 140 instellingen in de gezondheidszorg, van ziekenhuis tot thuiszorginstelling uit de VS, Canada, Japan,  Brazilië en Nederland werken volgens het Planetree-concept. Alle medewerkers – van zorg tot facilitaire diensten – werken er met elkaar aan om de patiënt en zijn of haar familie daadwerkelijk centraal te stellen.