Regionaal samenwerken in de huisartsenzorg

In 2020 is in Almere de Regio-organisatie Huisartsen Almere opgericht (ReHA), alle huisartsenpraktijken in Almere nemen hieraan deel. Elke huisartsenpraktijk heeft specifieke kenmerken en kwaliteiten. De verschillende inzichten, kennis, kwaliteiten en inbreng zijn van waarde voor de diversiteit in de samenwerking binnen de regio-organisatie.

De ReHA is een organisatie, waaraan drie huisartsenorganisaties deelnemen met in totaal 27 huisartsenpraktijken:

  • Zorggroep Almere, bestaat uit 14 huisartsenpraktijken met huisartsen in loondienst, en 2 zelfstandige huisartsenpraktijken
  • Huisartsenpraktijken Medi-Mere BV, met 4 huisartsenpraktijken
  • VVHA: de coöperatieve vereniging vrijgevestigde huisartsen Almere, met 7 huisartsenpraktijken

De ReHA biedt ondersteuning aan alle huisartsenpraktijken en er wordt samengewerkt met de diverse partners. Werken bij de regio-organisatie (ReHA), is werken voor de inwoners van Almere. Het is niet alleen een beloning aan het einde van de maand. Een toegevoegde waarde geven aan de zorg voor iedereen van jong tot oud. Dichtbij inwoners staan en de professionals in het werkveld daarbij ondersteunen.

Het belang van de samenwerking in de regio wordt versterkt door een snel veranderende omgeving. Almere groeit snel, de verwachting is dat in 2040 er bijna 300.000 inwoners zullen zijn in Almere. Het percentage 65-plussers groeit sneller dan in de rest van Nederland en hierdoor stijgt ook de verwachte zorgvraag

Alle veranderingen die zich in een hoog tempo aandienen, vragen om een passend antwoord. Verdergaande samenwerken wordt steeds belangrijker. Samenwerken als huisartsenpraktijken onderling, de samenwerking met de stakeholders, zoals de gemeente, het Flevoziekenhuis, de GGZ organisaties, de zorgverzekeraar en uiteraard ook de samenwerking met de wijkverpleging, fysiotherapie en het sociaal domein. De regio-organisatie neemt, daar waar het binnen haar bereik ligt, het initiatief bij de ontwikkeling van de verdergaande samenwerking, met als doel dat we de bewoners van Almere kunnen blijven voorzien van goede, samenhangende zorg.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor deze locatie of vakgebied bij Zorggroep Almere.