Leerwerkplekken Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Master Physician Assistant (MPA) Zorggroep Almere heeft ieder jaar leerwerkplekken voor de MANP & MPA bij de volgende disciplines:

  • Huisartsenzorg
  • Intramurale ouderenzorg
  • Jeugdgezondheidszorg

Deze leerwerkplekken starten ieder jaar in september.

De sollicitatieprocedure voor de leerwerkplekken loopt van 1 oktober tot 1 maart voor het daarop volgende studiejaar.

Tijdens het opleidingstraject ontvang je een salaris . Bovendien vergoedt Zorggroep Almere je studiekosten. Deze opleidingstrajecten zijn geschikt voor studenten met een diploma in de zorgsector. Of met buitenlands diploma met een Nederlandse diplomawaardering op Bachelorniveau.

MANP & MPA in de huisartsenzorg

Wil je werken in een huisartsenpraktijk in een gezondheidscentrum? Werk je graag samen binnen een team en via korte lijnen met andere disciplines? Kom dan werken bij Zorggroep Almere. Verspreid over heel Almere hebben wij gezondheidscentra met praktijkhoudende huisartsen. Zij worden ondersteund door doktersassistenten, Praktijkondersteuners somatiek en GGZ (Jeugd) en (in veel gevallen) door Physician Assistants. Ieder gezondheidscentrum heeft zijn eigen kenmerken en karakter. Taken

Als Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician assistant (PA) voer je medische handelingen uit onder supervisie van een huisarts. En je houdt spreekuur, deels zelfstandig en deels samen met de huisarts.

Wat ga je doen?

Als Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician assistant (PA) voer je medische handelingen uit onder supervisie van een huisarts. Je houdt spreekuur, deels zelfstandig en deels samen met de huisarts.

Interesse?

Heb je interesse? Of wil je meer informatie over deze leerwerkplek of de sollicitatieprocedure? Dan kan je contact opnemen met Tineke Holwerda, opleidingsadviseur Academie Zorggroep Almere. Je kan met haar bellen of appen via 06-105 74 043. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: via tholwerda@zorggroep-almere.nl.

MANP in de intramurale ouderenzorg

In onze woonzorgcentra wonen met name bewoners met psychogeriatrische problematiek. Daarnaast wonen in een groot deel van onze woonzorgcentra ook bewoners met somatische problematiek. Als Verpleegkundig Specialist ben je het eerste medische aanspreekpunt voor de teams die zorg verlenen aan de bewoners. Binnen Zorggroep Almere bieden wij op verschillende locaties specialistische zorg. Bij de zorg aan de bewoners ben je nauw betrokken. Enerzijds regel je dat de zorg voor de bewoners centraal staat. Anderzijds ben je betrokken bij de kwaliteit van vernieuwende projecten in de zorg. Je hebt een actieve en sturende rol in deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling en je voert verpleegtechnische handelingen uit. Je bent in staat methodisch en zelfstandig te werken. En je vindt het leuk om met ouderen te werken. In onze woonzorgcentra gaan wij uit van een persoonsgerichte zorg en zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners met mentale en/of fysieke beperkingen.

Interesse?

Heb je interesse? Of wil je meer informatie over deze leerwerkplek of de sollicitatieprocedure? Dan kan je contact opnemen met Tineke Holwerda, opleidingsadviseur Academie Zorggroep Almere. Je kan met haar bellen of appen via 06-105 74 043. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: via tholwerda@zorggroep-almere.nl.

MANP in de Jeugdgezondheidszorg

MANP in de Jeugdgezondheidszorg

GGD Flevoland en Zorggroep Almere vormen in Almere samen JGZ Almere. JGZ Almere biedt jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, preventieve jeugd en gezinshulp en toegang naar specialistische hulp.

JGZ Almere werkt samen in vier grote multidisciplinaire teams, maar ook in kleinere wijkgebonden teams. We werken samen met huisartsen, verloskundigen, wijkteams, voorschoolse voorzieningen, welzijns- en jeugdhulp in Almere.

Wat ga je doen?

Als Verpleegkundig specialist bij JGZ Almere geef je sociaalmaatschappelijke zorg en begeleiding aan kwetsbare groepen en individuen in risicosituaties en bij (hoog)complexe (gezins)problematiek, ben je proactief, en vervul je een vangnetfunctie. Ook zorg je voor toegang tot effectieve zorg voor de kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar in Almere.

  • Je verricht verpleegkundig en medisch onderzoek en beoordeelt de lichamelijke en psychosociale gezondheid bij kinderen van 0-4 jaar volgens de richtlijnen Jeugdgezondheidszorg.
  • Je voert zelfstandig specifieke medische handelingen uit gericht op de jeugdgezondheidszorg. Waar nodig kan je zelf een diagnose stellen en indiceren. Je geeft uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma, voert zorgcoördinatie uit en pakt lichte zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis op.
  • Je doet een brede integrale beoordeling en maakt een analyse in de context van het gezin en de omgeving. En je ondersteunt de leefomgeving van het kind en gezin door tijdig en adequaat te reageren op gezondheidsdreigingen en ontwikkelingsproblemen.
  • Een gezonde ontwikkeling, positief opvoeden en normaliseren zijn de uitgangspunten bij het begeleiden van gezinnen. Hierin werk je vraaggericht en waar nodig kijk je samen met ouders en jongeren hoe zij de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen kunnen versterken. Waar nodig begeleid je ouders en jongeren naar passende zorg.
  • Het schrikt je niet af als dingen anders lopen dan je vooraf denkt. Jij weet namelijk waar je grenzen liggen.

Interesse?

Heb je interesse? Of wil je meer informatie over deze leerwerkplek of de sollicitatieprocedure? Dan kan je contact opnemen met Sylvia van der Werf, Manager JGZ Almere . Je kan met haar bellen of appen via 06-462 32 344. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: s.vanderwerf@jgzalmere.nl.